ยำยำ

social network facebook instagram youtube

ยำยำ เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายแรกในประเทศไทย โดยเริ่มผลิตครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514

ภายใต้การผลิตของ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด และในปี พ.ศ. 2515 บริษัทได้ทำการเข้าร่วมทุนเป็นกลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ

ยำยำ เป็นตราสินค้าที่มีความแข็งแกร่ง และมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความอร่อย พร้อมคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ยำยำ สร้างความแตกต่างโดยการใช้ส่วนผสมจริงเป็นส่วนผสมหลักเพื่อให้ได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีน้ำซุปรสชาติอร่อย หอม เข้มข้น เหมือนเมนูจริงให้กับผู้บริโภคและยังเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพถึง 8 การรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

นอกจากตลาดในประเทศแล้ว ยำยำ ยังได้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งทวีปยุโรป เอเชียและออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ซึ่งมียอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวต่างชาติ ในเรื่องของรสชาติและคุณภาพของสินค้า จนสามารถเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศนอร์เวย์ โปแลนด์ ฯลฯ (http://www.yumyumfoods.com)

การเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

พร้อมให้การต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเป็นศูนย์ต้อนรับผู้สนใจทุกๆท่าน ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

นับจากก้าวแรกที่ท่านเข้ามาในโรงงานฯ ท่านจะพบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากทีมงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายผลิต ที่จะพาท่านไปรู้จักกับ ยำยำ มากขึ้น พร้อมรับชมวีดีทัศน์แนะนำโรงงานฯ ประวัติความเป็นมา และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเสมอมา

จากนั้นทีมงานของเรา ก็จะพาทุกๆท่านเรียนรู้ไปกับ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงาน ซึ่งเราจะมีวิทยากรเป็นผู้ตอบคำถาม และอำนวยความสะดวก ในเรื่องข้อมูลให้กับทุก ๆ ท่าน ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชม

ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมโรงงาน

 1. แต่งกายด้วยชุดสุภาพรัดกุม สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือ รัดส้น (งดสวมรองเท้าแตะ) เพื่อปลอดภัยในการเดินเยี่ยมชม
 2. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการเยี่ยมชมโรงงาน
 3. ไม่ควรแยกออกจากกลุ่ม หรือ ออกนอกเส้นทาง ระหว่างการเดิน เยี่ยมชมโรงงาน
 4. ห้ามหยอกล้อกันระหว่างระหว่างเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อป้องกันอุบัติ เหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
 5. งดการบันทึกภาพและเสียงในส่วนพื้นที่การผลิต
 6. ห้ามปฏิบัติกิจกรรมอื่นใด โดยมิได้แจ้ง และได้รับการอนุญาตจาก วิทยากร
 7. กรณีที่มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของวิทยากรอย่างเคร่งครัด เพื่อการเดินทางไปยังจุดรวมพลอย่างปลอดภัย

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม : ในแต่ละครั้ง 30 – 70 คน
กำหนดการเยี่ยมชมโรงงาน : จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ครั้งละประมาณ 2.0 - 2.1/2 ชั่วโมง คือ รอบเช้า (9.00 เป็นต้นไป)
รอบบ่าย (13.30 เป็นต้นไป) การติดต่อเข้าเยี่ยมชมโรงงาน : คุณวิมล พงเกษม (แอน)
เบอร์โทรศัพท์.02-5170944-46 ต่อ 351 , 250
Fax : 02-9199965
E-mail : wimol_phongkasem@ajinomoto.com
 

พลังสำคัญด้านบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลนับเป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าและเติบโตในโลกธุรกิจได้อย่างมั่นคง ด้วยตระหนักยิ่งถึงความสำคัญนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนที่อยู่ร่วมในองค์กร ของเราจะได้รับการดูแลให้มีความสุขในชีวิตการทำงานภายใต้การบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ

นับตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ พัฒนาศักยภาพ ระบบความคิด และเพิ่มขีดความสามารถให้พร้อมรองรับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การสร้างระบบผลตอบแทนที่ สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ในตลาดแรงงาน และมีความเป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า พัฒนาตัวเอง และยกระดับมาตรฐานการทำงานของตนให้สูงยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างแผน พัฒนาในสายอาชีพ

เพื่อให้พนักงานได้มองเห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าและการเติบโต ของตนเองในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบรรยากาศ ในการทำงานที่สร้างสรรค์ เปิดกว้าง มีชีวิตชีวา และอบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ตลอดจนการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ที่เอื้อให้พนักงานทำงานได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย และมีสุขภาพดี ฯลฯ

สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร อันเป็นรากฐาน ที่มั่นคงและนับเป็นพลังอันสำคัญยิ่ง ที่ผลักดันให้ยำยำประสบความสำเร็จ และเป็นผู้นำอยู่เสมอนับจากอดีตถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะไม่หยุดนิ่งและจะยัง คงเดินหน้าต่อไป เพื่อให้ “ทรัพยากรบุคคล” ของเรา เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าทั้ง ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติตลอดไป ;

บริษัทฯมีการอบรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของพนักงานในด้านต่างๆ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต คุณภาพ และผลกำไร เป็นการเพิ่มความพึงพอใจ แรงจูงใจ ในการทำงาน ให้แก่พนักงาน เช่น
 

 1. หลักสูตร GMP (Good Manufacturing Practice) สิ่งสำคัญคือคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยำยำ ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศต่างให้ความสำคัญ ในเรื่องของระบบคุณภาพความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสิ้น ดังนั้นหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้าน GMP จึงเป็นหลักสูตรที่บริษัทให้ความสำคัญ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP ความเข้าใจในหลักการจัดทำระบบคุณภาพและให้ทราบขอบเขตการดำเนินการตามมาตรฐานสากล GMP ให้ กับพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ยำยำ) ให้ได้ตามมาตราฐานสากล
   
 2. หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001: 2015 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นตัวเลือกทางด้านศีลธรรม จรรยาบรรณ แต่เป็นความจำเป็นทางด้าน ธุรกิจ องค์กรที่รู้ถึงประโยชน์ของรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มาตรฐาน ISO 14001: 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้คุณสามารถผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน กระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเข้าถึงตลาดใหม่ การระบ ุโครงสร้างและข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ การได้รับความเข้าใจอย่างละเอียดของประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของ มาตรฐาน ISO 14001: 2015, คำจำกัดความที่สำคัญและโครงสร้างใหม่( high level structure) ของมาตรฐาน ISO พนักงานจะได้เรียนรู้ที่จะตีความและใช้ แนวคิดที่สำคัญและหลักการของมาตรฐานสู่กระบวนการที่มีอยู่ภายในองค์กร
   
 3. หลักสูตร มาตรฐาน OHSAS 18001และข้อกำหนดเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนมาตร ฐานเข้าใจความหมาย ความแตกต่างระหว่างข้อกำหนด OHSAS 18001:1999 กับ OHSAS 18001:2007รวมถึงการทำความ เข้าใจกับข้อกำหนด OHSAS 18001:2007 เบื้องต้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การเตรียมการในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ ความ ปลอดภัยที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 4. หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่มากขึ้นและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการ บริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม และเพื่อความอยู่รอดและการประสบความสำเร็จในระยะยาว เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าระบบการจัดการ คุณภาพ (QMS) สามารถช่วยบริษัทฯในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและการแข่งขันการระบุโครงสร้างและข้อ กำหนดของระบบบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับบริษัท การได้รับความเข้าใจอย่างละเอียดของประวัติความเป็นมาและการ พัฒนาการของมาตรฐาน ISO 9001: 2015, คำศัพท์, คำจำกัดความที่สำคัญ และโครงสร้างระดับสูงของมาตรฐาน ISO จะได้เรียนรู้ที่จะตีความ และใช้แนว คิดและหลักการที่สำคัญของมาตรฐานสำหรับกระบวนการที่มีอยู่ภายในองค์กร
   
 5. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ ( Leadership) เป็นปัจจัยหนึ่งในการนำบริษัทสู่ความสำเร็จ เนื่องจากพนักงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูง ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น พนักงานจำเป็นอย่าง ยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิคการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ผลักดันให้หน่วยงานเป็นที่ ยอมรับ นับถือ สร้างความศรัทธา มีภาพลักษณ์ของบริษัทที่ดีต่อสังคม

   

ข้อมูลการติดต่อ

Head Office
Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.
2/4 Soi Serithai 58, Minburi,
Bangkok 10510
(+66) 2-517-0944
www.yumyumfoods.com