ยำยำ

social network facebook instagram youtube

ยำยำ เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายแรกในประเทศไทย โดยเริ่มผลิตครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514

ภายใต้การผลิตของ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด และในปี พ.ศ. 2515 บริษัทได้ทำการเข้าร่วมทุนเป็นกลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ

ยำยำ เป็นตราสินค้าที่มีความแข็งแกร่ง และมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความอร่อย พร้อมคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ยำยำ สร้างความแตกต่างโดยการใช้ส่วนผสมจริงเป็นส่วนผสมหลักเพื่อให้ได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีน้ำซุปรสชาติอร่อย หอม เข้มข้น เหมือนเมนูจริงให้กับผู้บริโภคและยังเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพถึง 8 การรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

นอกจากตลาดในประเทศแล้ว ยำยำ ยังได้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ทั้งทวีปยุโรป เอเชียและออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ซึ่งมียอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวต่างชาติ ในเรื่องของรสชาติและคุณภาพของสินค้า จนสามารถเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศเยอรมนี (http://www.yumyumfoods.com)

Vision วิสัยทัศน์
We aim to be a company that contribute well-being lifestyle and sustainable society around the world.
เราจะเป็นบริษัทที่มุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนและสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนทั่วโลก

Mission  พันธกิจ
We aim to deliver delicious and healthy quick meals that create “want to eat again” experience with unique technology.
เราจะส่งมอบมื้ออาหารพร้อมรับประทานที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างประสบการณ์ “อยากทานอีกครั้ง”

Brand Essence หัวใจของแบรนด์ 
“Exploring well-being deliciousness”
เปิดมุมมองใหม่ของความอร่อย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ค่านิยม 4 ประการ (4C)

  • พาสชั่นต้องมา
  • ท้าทายให้สุด
  • ไม่หยุดคุณภาพดี
  • มีคุณค่าใหม่ให้ลูกค้า

นโยบาย 

  1. การควบคุมคุณภาพ (Quality) เราใส่ใจในกระบวนการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการ  ส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยำยำมีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด ตามมาตรฐานการรับรองสากลไม่ว่าจะเป็น GMP, HACCP, ISO และอื่นๆอีกมากมาย
  2. ความปลอดภัย (Safety) บริษัทมีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงาน และมีการจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมาปฏิบัติงานแล้วได้กลับบ้านไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัย ทำให้ยำยำผ่านการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001
  3. การร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและมีการบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีมาตรการควบคุมและลดมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  4. การปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย (Compliance) ยำยำดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งภายใน และประเทศที่ส่งออก นอกจากนี้ยังมีนโยบายป้องกันการธุจริตติดสินบนระหว่างคู่ค้าเพื่อความยุติธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

การเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

พร้อมให้การต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเป็นศูนย์ต้อนรับผู้สนใจทุกๆท่าน ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

นับจากก้าวแรกที่ท่านเข้ามาในโรงงานฯ ท่านจะพบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากทีมงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายผลิต ที่จะพาท่านไปรู้จักกับ “ยำยำ” มากขึ้น พร้อมรับชมวีดีทัศน์แนะนำโรงงานฯ ประวัติความเป็นมา และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเสมอมา

จากนั้นทีมงานของเรา ก็จะพาทุกๆท่านเรียนรู้ไปกับ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงาน ซึ่งเราจะมีวิทยากรเป็นผู้ตอบคำถาม และอำนวยความสะดวก ในเรื่องข้อมูลให้กับทุก ๆ ท่าน ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชม

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม : ในแต่ละครั้ง 30 – 70 คน
กำหนดการเยี่ยมชมโรงงาน : จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมง คือ รอบเช้า (9.00 เป็นต้นไป) รอบบ่าย (13.30 เป็นต้นไป)
การติดต่อเข้าเยี่ยมชมโรงงาน : คุณปภังกร ภมรสุวรรณ (ณัฐ)
เบอร์โทรศัพท์.02-5170944-46 ต่อ 288 Fax : 02-9199965
E-mail : Papangkorn_pramosnsu@ajinomoto.com

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ยำยำให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพพนักงานทั้งด้านบุคคล และสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้ การโค้ชชิ่ง และการปฏิบัติงานจริง เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและความเป็นผู้นำโดยเรามีการจัดฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอกองค์กร รวมไปถึงการฝึกอบรมในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการจัดการทั่วไป ทักษะเฉพาะทาง และทักษะการเป็นผู้นำ เพื่อเสริมสร้างทักษะที่เหมาะสมและสนับสนุนในการทำงาน

ข้อมูลการติดต่อ

Head Office
Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.
2/4 Soi Serithai 58, Minburi,
Bangkok 10510
(+66) 2-517-0944
www.yumyumfoods.com