ยำยำ

social network facebook instagram youtube

ร่วมงานกับเรา CAREERS

ร่วมงานกับเรา บริษัทวันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ในเครืออายิโนะโมะโต๊ะเป็นบริษัทชั้นนำด้านอาหารเรามุ่งที่จะสร้างสรรค์ความสุข ผ่านผลิตภัณฑ์ “ยำยำ”ของเราเรากำลังมองหาผู้สมัครที่มีความเป็นเลิศ ที่จะมาร่วมทำงานกับเรา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความ สามารถและประสบการณ์รวมทั้งโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในการทำงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยำยำ

สามารถติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ในเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00- 17.00 น.

โทรศัพท์ 02-5170944- 46 ต่อ 250,351 คุณรุ่งทิวา,คุณสุวิมล

สนใจมาสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาได้ที่ เลขที่ 2/4 ซอยเสรีไทย58 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510

E-mail : rungthiwa_viseshom@ajinomoto.com
suwimon_glingosum@ajinomoto.com

คุณสมบัติ

 • วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความเสี่ยง ทุกกระบวนการทำงานของบริษัท
 • วางแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)
 • เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการ
 • จัดเตรียมข้อมูลประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
 • ควบคุมการจัดทำ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน (Procedure) มาตรฐาน และเอกสารภายในบริษัทฯให้เป็นไปตามระบบ ISO
 • นำระบบ มาตรฐานหรือกิจกรรมเพิ่มผลผลิตอื่นๆมาปรับใช้กับกระบวนการทำงานของบริษัทฯ
 • จัดทำและควบคุมงบประมาณของแผนกตรวจสอบคุณภาพ

งานที่ต้องรับผิดชอบ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารความเสี่ยง หรือ สาขาอื่นที่
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) อย่างน้อย 1-3
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่องแคล่ว : Ms Office , Outlook , E-mail , Power
 • สามารถปฏิบัติงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้ (ประจำสาขา อาคารเล้าเป้งง้วน 1 )

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับทางบริษัทฯได้ โดยส่งจดหมายสมัครงานพร้อมกับประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน ได้แก่

 • งานและความรับผิดชอบปัจจุบัน
 • ผลงานในอดีตที่ภูมิใจ
 • จุดเด่นในการปฏิบัติงาน
 • ประสบการณ์หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 • โปรดแจ้งข้อมูลที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับการรับท่านเข้าปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • 1. รูปถ่าย ขนาด1 นิ้ว 1 รูป
 • 2. เอกสารการศึกษา
 • 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • 4. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
 • 5. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • 6. ใบผ่านการทำงาน
 • 7. อื่นๆ

ข้อมูลการติดต่อ

Head Office
Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.
2/4 Soi Serithai 58, Minburi,
Bangkok 10510
(+66) 2-517-0944
www.yumyumfoods.com