ยำยำ

social network facebook instagram youtube

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

กำหนดการเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

กำหนดการเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

ณ โรงงานที่ 1 โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ( ช่วงเช้า 9.00-12.00 น. / ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. )

09.00 -09.10 น. กล่าวต้อนรับจากผู้บริหาร
09.10 – 09.30 น. ชม VDO ประวัติของบริษัท
09.30 -10.15 น Presentation (ฝ่ายHR)
10.15 – 10.35 น. เดินชม กระบวนการผลิต ( corridor )
10.35 – 11.35 น. การถาม – ตอบ
11.40 - 12.00 น. มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมกัน และ
เตรียมตัวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณณัฐธยาน์ วงษ์กมลชุณห์ (เอ)
ตำแหน่ง HR Supervisor

E-mail : Nattaya_wongkarmolch@ajinomoto.com
Tel . 02 – 5170944 – 6 EXT. 288

ข่าวสารอื่น ๆ

ข้อมูลการติดต่อ

Head Office
Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.
2/4 Soi Serithai 58, Minburi,
Bangkok 10510
(+66) 2-517-0944
www.yumyumfoods.com