ยำยำ

social network facebook instagram youtube

ยำยำจัดกิจกรรมซ่อมแซมทาสี และบริจาคสิ่งของโรงเรียนบ้านฟองใต้ จ.เพชรบูรณ์

โรงเรียนบ้านฟองใต้ จ.เพชรบูรณ์

โรงเรียนบ้านฟองใต้ ตำบลด้านซ้าย อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการซ่อมแซมทาสี โรงเรียน และบริจาคสิ่งของ วันที่ 11-12 มกราคม 2557

กิจกรรมอื่น ๆ

ข้อมูลการติดต่อ

Head Office
Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.
2/4 Soi Serithai 58, Minburi,
Bangkok 10510
(+66) 2-517-0944
www.yumyumfoods.com