ยำยำ

social network facebook instagram youtube

กิจกรรมซ่อมแซมทาสี ห้องครัว สนามเด็กเล่น และบริจาคสิ่งของโรงเรียนบ้านคลองมดแดง จ.กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง จ.กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาชุมนุมไทร อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ในการซ่อมแซมทาสี ห้องครัวและสนามเด็กเล่น และบริจาคสิ่งของ วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรมอื่น ๆ

ข้อมูลการติดต่อ

Head Office
Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.
2/4 Soi Serithai 58, Minburi,
Bangkok 10510
(+66) 2-517-0944
www.yumyumfoods.com