ยำยำ

social network facebook instagram youtube

ยำยำจัดกิจกรรมบริจาคอาหาร และสิ่งของที่มีประโยชน์ต่อชุมชนโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว จ.ตาก

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง จ.กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ยำยำจัดกิจกรรม การซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียน ,ห้องครัว ,สนามเด็กเล่น และบริจาคสิ่งของ จัดขึ้นในวันที่ 14-15 มกราคม 2560

กิจกรรมอื่น ๆ

ข้อมูลการติดต่อ

Head Office
Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.
2/4 Soi Serithai 58, Minburi,
Bangkok 10510
(+66) 2-517-0944
www.yumyumfoods.com