ยำยำ

social network facebook instagram youtube

ยำยำร่วมกับเขตมีนบุรี จัดกิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาดสร้างสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่น

ยำยำ Big Cleaning Day มีนบุรี

เชิญชมภาพกิจกรรม Big cleaning ยำยำร่วมกับเขตมีนบุรี

กิจกรรมอื่น ๆ

ข้อมูลการติดต่อ

Head Office
Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.
2/4 Soi Serithai 58, Minburi,
Bangkok 10510
(+66) 2-517-0944
www.yumyumfoods.com