ยำยำ

social network facebook instagram youtube

ยำยำ บริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ได้ร่วมช่วยเหลือ แบ่งปันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรา “ยำยำ” ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวันที่  14 เมษยน 2563 นี้

กิจกรรมอื่น ๆ

ข้อมูลการติดต่อ

Head Office
Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.
2/4 Soi Serithai 58, Minburi,
Bangkok 10510
(+66) 2-517-0944
www.yumyumfoods.com